แจ้งถอนเงิน

วิธีการถอนเงินและแจ้งถอน

1.เข้าสู่ระบบ *เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ให้กดเปลี่ยนภาษาเป็น*  ภาษาไทย

2.กดปุ่ม "ฝาก/ถอน" จะปรากฏหน้าต่างสำหรับแจ้ง ฝาก/ถอน

3.เลือกหัวข้อ "การถอนเงิน" กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

**ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนทำการถอนนะคะ**

หมายเหตุ เนื่องจากวัน ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ มีรายการแจ้ง ฝาก-ถอน จำนวนมาก ทำให้การถอนเครดิตล่าช้า

ทาง CASA898 ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง